Det individuella mötet – en skapande dialog

 

dsc00477Inbjudan till fortbildningsdag på Vängården Follökna, Malmköping.

21 april 2018

Det individuella mötet – en skapande dialog

Många som har olika uppdrag i församlingsarbete möter ofta medmänniskor med psykiska svårigheter och begränsningar. Hur ska vi hjälpa på bästa sätt? Vad behöver vi veta om olika typer av psykiska diagnoser?

Göran Magell, präst och psykiater föreläser om vad det innebär att ha en psykos, en bipolär sjukdom, en depression, ett självskadebeteende eller sviter av krisupplevelse.

Program

09:30      Kaffe

10:00      Föreläsning

11;30      Lunch

12:30      Föreläsning och arbete i grupper

14:30      Kaffe

15:00      Arbete i grupper

15:30      Syntes – i öppet gemensamt samtal

16:15      Mässa i kapellet på Stillhetens ö

Arrangör: Den ideella föreningen Vängården Follökna, 818501-0991, i samverkan med studieförbundet Bilda. www.vangardenfollokna.com

Deltagaravgift: kr 100.  Avgift för måltider till självkostnadspris.

Anmälan till: Vängården senast den 13/4.
0157/20950, fax 0157/20951. Postadress:  Vängården Follökna, 642 96 Malmköping,
Epost: Vangarden-follokna@live.com