Musik i Sörmländska kulturmiljöer 2018

Follöcropped-094.jpgkna, vackert beläget vid sjön Nedingens strand, anses ha anor från medeltiden. Första gången gården nämns i skrift är under 1420-talet men ägarlängden kan dock följas först från mitten av 1500-talet. 1560 var Follökna sätesgård för Christoffer Persson, kronofogde i Oppunda härad. Gården såldes därefter till hertig Karls gemål, sedermera drottning Christina den äldre, som köpte gården för sina privata medel. Bland senare ägare märks häradshövdingen Jonas Kranck, senare adlad Stiernstolpe. Han lyckades rädda Follökna undan reduktionen enligt kungliga reduktionskollegiets beslut 1695, med argumentet att gården såsom drottning Christinas privata egendom inte kunde anses ha varit kronoegendom. Nuvarande byggnader är uppförda under 1860-talet. Corps-de-logiet har även fått en tillbyggnad under 1930talet. Gården ägs sedan 1963 av en ideell förening och drivs främst som kursgård och gästhem. Konserterna äger rum i parken och i corps-de-logiet.
Välgörenhetskonsert med fri entré. Insamling till Världens barn. Servering Kaffe serveras i parken eller i salongerna vid regn  Arrangör Föreningen Vängården Follökna i samverkan med föreningen Sörmland Latin Band. Info www.vangarden-follokna.com, 0157-20950. E-post leif.levin@live.se
El Condor Pasa, Sörmland Latin Band 18/8 kl. 16.00

Pilgrimsvandring 26 maj

Följ med på Pilgrimsvandring på vägar och stigar kring Follökna och sjön Nedingen lördagen den 26 maj kl 9.30.

Pilgrimsvadsc00477ndringar har sedan mycket lång tid tillbaka funnits i nästan alla kulturer och religioner. Att ge sig ut på pilgrimsvandring eller vallfärd har genom tiderna lockat många människor. I vår tid har pilgrimsvandringar fått en ny renässans. En del vill kanske fundera över livets djupare värden. Andra vill fördjupa en relation till sig själv, andra och Gud. Åter andra vill bara uppleva naturen eller möten med människor. Pilgrimsvandringen är ett sätt att ”ladda batterierna”, få inspiration, uppleva naturen och fundera över de existentiella frågorna. På pilgrimsvandringen får du möjlighet att i den yttre vandringen också göra en inre vandring. Tema för denna vandring är Hildegard av Bingen. Göran Magell, präst och läkare ger oss korta inblickar i Hildegards liv och undervisning – för eftertanke och dialog.

Efter vandringen gör vi en kortare bryggbåtsfärd på vackra Nedingens vatten och firar en enkel mässa.

Anmälan sker till Vängården Follökna , tel 0157-20950,  vangarden-follokna@live.se, senast den 18/5.

Välkomna!

Göran Magell   Leif Cromnow

Vandringsledare