Det individuella mötet – en skapande dialog, 8 mars

Varmt välkomna åter till Vängården Follökna

Andra delen av utbildningen erbjuds enligt bifogat schema

Vi som arbetar i församlingstjänst möter ofta medmänniskor med psykiska svårigheter och begränsningar av olika slag. Hur ska vi hjälpa på bästa sätt?

Vad behöver vi veta om psykiska sjukdomar? Göran Magell, präst och psykiater föreläser om vad det innebär att ha olika psykiska sjukdomar samt .hur man bemöter dessa personer. En genomgång av följande diagnoser; depression, bipolär sjukdom, ätstörning, personlighetssyndrom, psykos samt neuropsykiatri –  ADHD och autismspektrum.

Program

09.30  Kaffe

10:00   Föreläsning

11:30   Lunch

12:30   Föreläsning och arbete i grupper

14:30   Kaffe

15:00   Arbete i grupper

15:30   Syntes  –  öppet gemensamt samtal

Utbildningen kan ta emot flera deltagare. Inbjud gärna kollega eller vän. Deltar man vid detta tillfälle kan del 1 erbjudas senare.

Deltagaravgift kr 400 inklusive kaffe – lunch – kaffe. Föranmälan till vangarden-follokna@live.se

tel 0157 – 209 50

Arrangör:Den ideella föreningen Vängården Follökna i samverkan med Dunker L:a Malma församling och studieförbundet Bilda.

www.vangarden-follokna.com