Det individuella mötet – en skapande dialog, 8 mars

Varmt välkomna åter till Vängården Follökna

Andra delen av utbildningen erbjuds enligt bifogat schema

Vi som arbetar i församlingstjänst möter ofta medmänniskor med psykiska svårigheter och begränsningar av olika slag. Hur ska vi hjälpa på bästa sätt?

Vad behöver vi veta om psykiska sjukdomar? Göran Magell, präst och psykiater föreläser om vad det innebär att ha olika psykiska sjukdomar samt .hur man bemöter dessa personer. En genomgång av följande diagnoser; depression, bipolär sjukdom, ätstörning, personlighetssyndrom, psykos samt neuropsykiatri –  ADHD och autismspektrum.

Program

09.30  Kaffe

10:00   Föreläsning

11:30   Lunch

12:30   Föreläsning och arbete i grupper

14:30   Kaffe

15:00   Arbete i grupper

15:30   Syntes  –  öppet gemensamt samtal

Utbildningen kan ta emot flera deltagare. Inbjud gärna kollega eller vän. Deltar man vid detta tillfälle kan del 1 erbjudas senare.

Deltagaravgift kr 400 inklusive kaffe – lunch – kaffe. Föranmälan till vangarden-follokna@live.se

tel 0157 – 209 50

Arrangör:Den ideella föreningen Vängården Follökna i samverkan med Dunker L:a Malma församling och studieförbundet Bilda.

www.vangarden-follokna.com

Välkommen till Vängården Follökna!

Ekumenisk sommargudstjänst på Stillhetens ö, Vängården Follökna.

Söndagen den 19/8 kl. 16.00. Medtag kaffekorg och sittunderlag.

Vängården Follökna
Follökna är en herrgård med anor från medeltiden och som en gång ägdes av Karl IX:s gemål drottning Kristina. Nuvarande byggnader är uppförda under 1840-talet. Gården ligger i hjärtat av Sörmland vid sjön Nedingen. Läget är lugnt och avskilt, en bit från stora vägen. Till gården hör en stor trädgård och en ö med nästan orörd natur, där man kan ströva i skogen eller meditera i vårt eget kapell.

Vängården kallar vi vår gård därför att en kristen ekumenisk ideell förening står som dess ägare. Vi vill stå för en öppen gemenskap där alla människor kan känna sig hemma, få komma till tals och bli bemötta med respekt. Vi erbjuder en vacker och ändamålsenlig plats för kurser, planeringsdagar, retreater, läger eller samtalsdagar. Vi har modern konferensutrustning och rum för enskild andakt. Vi tar emot grupper med egna program, enskilda gäster vissa tider av året och grupper som vill ha eget hushåll. Vi kan ta emot 50 nattgäster, de flesta av dessa i dubbelrum. Herrgården har två salonger, två samlingssalar för 40-50 personer och en matsal för cirka 50 personer.

Vi erbjuder en miljö med hemkänsla, hemlagad mat, även vegetarisk och/eller dietanpassad efter önskemål, och en anda präglad av frihet, respekt och personlig omtanke.

Varmt välkommen till Vängården Follökna!

Retreat
Vängårdens natursköna läge gör platsen väl lämpad för retreater. Föreningen anordnar regelbundet retreater i egen regi. Det går förstås också att hyra Vängården för att arrangera egna retreater.

Konfirmandläger
Många församlingar har genom åren valt att förlägga konfirmandläger på Vängården. Ändamålsenliga lokaler och hemlagad mat. Stora gräsytor för sport och lek. Badplats och möjligheter till rodd och kanotturer.

Konferens
Vängården erbjuder plats för konferenser och fortbildning i Din egen regi. Salong samt föreläsningssal finns, båda med en kapacitet på ca 50 pers. Dessutom finns flera mindre grupprum. Tillgång till reguljär kontorsutrustning. Mycket resonabla priser.

Bröllop
Vängården erbjuder en ändamålsenlig och naturskön plats för bröllop. Många par har tidigare valt att förlägga sitt bröllop till Follökna. Vigsel har bl.a. skett i kapellet på ön, ute på klipporna på ön, och i parken vid herrgården. Middagen efter vigseln sker oftast i salongen på mellanvåningen med fin utsikt över sjön Nedingen. Vi kan också förmedla kontakt med musiker, vigselförrättare etc.

Vandrarhem
Rummen i Vängårdens östra flygel kan hyras till vandrarhemspriser.
För prisinfo se: priser

Körhelg
Många körer har genom åren valt att förlägga körhelger på Vängården. Tillgång till flygel. Övning kan ske i salongen men det finns också flera mindre rum för stämövningar. Möjligheter finns också att ordna konserter på Vängården.

Pilgrimsvandring
Alltfler söker idag vägar för att hitta hem till sig själv och en djupare livsmening. Många tar på sig vandringskängor och ryggsäck för att ge sig ut på vägarna. Målen varierar från kända pilgrimsmål till mer personliga längtansmål. I det nätverk av pilgrimsleder som växer fram erbjuder också Follökna förslag till vandringsleder och pilgrimshärbärge med bl.a. självhushåll. Follökna ligger vackert vid sjön Nedingen i hjärtat av Sörmland nära till medeltida kyrkor, herrgårdar och genuina byar. Anslutningsvägar finns från och till Sörmlandsleden, och därmed vidare söderut via Kolmården till Pilgrimscentrum i Vadstena. Därifrån går leder både mot Nidaros och Santiago de Compostela. Lederna till och runt Follökna är än så länge endast utmärkta på karta. Dessutom finns enklare vägbeskrivning.

Meditationsvandring på Stillhetens ö Follökna har en egen ö som man kommer till via en lång träbro. Här finns vandringsstigar runt ön, meditationsbänkar och fina utsiktsplatser. I mitten av ön finns ett kapell.

Vandra runt sjön Nedingen. 22 km Röd markering på kartan Från Follökna kan man välja att gå medsols eller motsols. Medsols: följ grusvägen 1 km till avfart mot Hansmyra och Hansängen. (Mellan Hansängen och Haga är det möjligt att söka sig till stranden och vandra mindre stigar.) Vägen fortsätter förbi Haga till krysset mot Kramnäs. Följ vägen mot Kramnäs förbi Kramnäskvarn. (Via avfart mot Kramnäs och Torsäng finns efter 1.5 km en fin rastplats längst ut på udden.) Från Kramnäs fortsätter vägen mot Yxtaholm och vägen mellan Flen och Malmköping. Efter 5 km på landsvägen i norra änden av sjön Nedingen ligger Grindstugan vilket är nästa etappmål. Från Grindsstugan finns skogsväg/stig förbi sommarhus fram till Nedingsgöl. Vidare genom fritidsområdet Malmsjöborg till Follökna. Sträckan mellan Follökna och Kramnäs är ca 9 km. Och mellan Kramnäs via Yxtaholm, Grindanäs till Follökna ca 13 km. För den som inte vill vandra runt hela Nedingen kan ett alternativ vara från Torsäng ta båt/kanot till Malmsjöberg och sedan kortare vandring till Follökna, ca 12 km vandring. Detta arrangemang får planeras via Follökna.

Enebågasjön runt. 10 km Från Follökna till Enebåga och därifrån mot Lövnäs, Dammkärr, Stenstugan och Mon mot Hansmyren. Därifrån norrut och åter till Follökna. För längre alternativ fortsätt vägen mot Skebokvarn för att se välja väg tillbaka.

Sörmlandsleden www.sormlandsleden.se
Sörmlandsleden börjar vid Markuskyrkan, Björkhagen, södra Stockholm. Öster om Malmköping vid sjön Henaren och Henardalen, etapp 19, är en lämplig anslutningsväg mot Follökna. Anslutningar är markerade med Blå färg på kartan. Från Follökna är det möjligt att via Yxtaholm vandra mot Mellösa, etapp 21:1, för att fortsätta Sörmlandsleden väster och söder ut. Sörmlandsleden ansluter i Kolmården/Krokek till Klosterleden som går till Pilgrimscentrum i Vadstena, www.pilgrimscentrum.se och därifrån vidare till Alvastra och in på Franciskusleden till Jönköping, www.franciskusleden.se och vidare mot Lund, Assisi, Santiago de Compostela…

Musik i Sörmländska kulturmiljöer 2018

Follöcropped-094.jpgkna, vackert beläget vid sjön Nedingens strand, anses ha anor från medeltiden. Första gången gården nämns i skrift är under 1420-talet men ägarlängden kan dock följas först från mitten av 1500-talet. 1560 var Follökna sätesgård för Christoffer Persson, kronofogde i Oppunda härad. Gården såldes därefter till hertig Karls gemål, sedermera drottning Christina den äldre, som köpte gården för sina privata medel. Bland senare ägare märks häradshövdingen Jonas Kranck, senare adlad Stiernstolpe. Han lyckades rädda Follökna undan reduktionen enligt kungliga reduktionskollegiets beslut 1695, med argumentet att gården såsom drottning Christinas privata egendom inte kunde anses ha varit kronoegendom. Nuvarande byggnader är uppförda under 1860-talet. Corps-de-logiet har även fått en tillbyggnad under 1930talet. Gården ägs sedan 1963 av en ideell förening och drivs främst som kursgård och gästhem. Konserterna äger rum i parken och i corps-de-logiet.
Välgörenhetskonsert med fri entré. Insamling till Världens barn. Servering Kaffe serveras i parken eller i salongerna vid regn  Arrangör Föreningen Vängården Follökna i samverkan med föreningen Sörmland Latin Band. Info www.vangarden-follokna.com, 0157-20950. E-post leif.levin@live.se
El Condor Pasa, Sörmland Latin Band 18/8 kl. 16.00

Pilgrimsvandring 26 maj

Följ med på Pilgrimsvandring på vägar och stigar kring Follökna och sjön Nedingen lördagen den 26 maj kl 9.30.

Pilgrimsvadsc00477ndringar har sedan mycket lång tid tillbaka funnits i nästan alla kulturer och religioner. Att ge sig ut på pilgrimsvandring eller vallfärd har genom tiderna lockat många människor. I vår tid har pilgrimsvandringar fått en ny renässans. En del vill kanske fundera över livets djupare värden. Andra vill fördjupa en relation till sig själv, andra och Gud. Åter andra vill bara uppleva naturen eller möten med människor. Pilgrimsvandringen är ett sätt att ”ladda batterierna”, få inspiration, uppleva naturen och fundera över de existentiella frågorna. På pilgrimsvandringen får du möjlighet att i den yttre vandringen också göra en inre vandring. Tema för denna vandring är Hildegard av Bingen. Göran Magell, präst och läkare ger oss korta inblickar i Hildegards liv och undervisning – för eftertanke och dialog.

Efter vandringen gör vi en kortare bryggbåtsfärd på vackra Nedingens vatten och firar en enkel mässa.

Anmälan sker till Vängården Follökna , tel 0157-20950,  vangarden-follokna@live.se, senast den 18/5.

Välkomna!

Göran Magell   Leif Cromnow

Vandringsledare

Det individuella mötet – en skapande dialog

 

dsc00477Inbjudan till fortbildningsdag på Vängården Follökna, Malmköping.

21 april 2018

Det individuella mötet – en skapande dialog

Många som har olika uppdrag i församlingsarbete möter ofta medmänniskor med psykiska svårigheter och begränsningar. Hur ska vi hjälpa på bästa sätt? Vad behöver vi veta om olika typer av psykiska diagnoser?

Göran Magell, präst och psykiater föreläser om vad det innebär att ha en psykos, en bipolär sjukdom, en depression, ett självskadebeteende eller sviter av krisupplevelse.

Program

09:30      Kaffe

10:00      Föreläsning

11;30      Lunch

12:30      Föreläsning och arbete i grupper

14:30      Kaffe

15:00      Arbete i grupper

15:30      Syntes – i öppet gemensamt samtal

16:15      Mässa i kapellet på Stillhetens ö

Arrangör: Den ideella föreningen Vängården Follökna, 818501-0991, i samverkan med studieförbundet Bilda. www.vangardenfollokna.com

Deltagaravgift: kr 100.  Avgift för måltider till självkostnadspris.

Anmälan till: Vängården senast den 13/4.
0157/20950, fax 0157/20951. Postadress:  Vängården Follökna, 642 96 Malmköping,
Epost: Vangarden-follokna@live.com

Programhistorik: Hildegard av Bingen

Föreläsning av Göran Magell, präst och psykiater

Hildegard av Bingen (1098 – 1179) levde under medeltiden och var bland annat verksam som nunna, abbedissa, profetissa, läkare, klosterbyggare, författare, poet och kompositör. Hon skrev både böcker och musik. Hildegard upplevde många mäktiga syner och uppenbarelser, vilka hon också så småningom nedtecknade. Ljuset och den gröna livskraften framhävs ofta i hennes texter. Hildegard av Bingen blev helgonförklarad efter sin död.

Programhistorik: Pilgrimsvandring

Må Din väg gå Dig till mötes

Pilgrimsvandring på vägar och stigar kring Vängården Follökna

Pilgrimsvandringar har sedan mycket lång tid tillbaka funnits i nästan alla kulturer och religioner. Att ge sig ut på pilgrimsvandring eller vallfärd har genom tiderna lockat många människor. I vår tid har pilgrimsvandringar fått en ny renässans. En del vill kanske fundera över livets djupare värden. Andra vill fördjupa en relation till sig själv, andra och Gud. Åter andra vill bara uppleva naturen eller möten med människor. Pilgrimsvandringen är ett sätt att ladda batterierna, få inspiration, uppleva naturen och fundera över de existentiella frågorna. På pilgrimsvandringen får du möjlighet att i den yttre vandringen också göra en inre vandring.

Vår vandring planeras börja i Malmköping, fortsätta längs Sörmlandsleden till Henaredalens naturreservat och sedan vidare till Follökna. Sträckan är ca 14 kilometer men sista biten kan vi erbjuda bilskjuts om orken tryter. Vandringen avslutas med en kortare färd med flotte på sjön Nedingen och därefter middag vid Follökna för den som vill. Senast kl 18.00 beräknas hemfärd. Under vandringen kommer vi att göra några stopp för eftertanke och andakt. Vid ett par tillfällen kommer vi att ta en paus för att äta. Matsäck för vandringen får du själv ta med dig.

Follökna erbjuder också möjlighet att övernatta till söndagen på gårdens pilgrimshärbärge (vandrarhemsvillkor). Ta i så fall med lakan och sovkläder. Resan till Follökna försöker vi att samordna så att vi inte belastar vår miljö i onödan.

Programhistorik: Hildegard retreat

Hildegard av Bingen (1098 – 1179) var 1100-talets profet, visionär och mystiker.

I Hildegard-retreater speglar vi oss i hennes liv och undervisning.

Hildegards visioner och skrifter omspänner livet – helheten. När hon dessutom tillägger att hon har fått allt genom uppenbarelse från Gud så återger hon Skaparens bild av det optimala livet.

Temat som vi fördjupar i denna retreat är att Kristus kan bli mer synlig i våra hjärtan så vi får en fördjupad relation med Gud. Vi följer Hildegards olika visioner och får erfara att Gud möter oss på många olika sätt. Vi knyter också an till Advents tema om Kristi ankomst.

Vi mediterar över illuminationer (bilder), som återger Hildegards visioner, och vi speglar oss i Hildegards dikter. Psaltaren – vår bönbok – var för Hildegard även en poesi- och musikinspirations källa.  Med hjälp av Hildegards visioner, dikter och musik fördjupas förståelsen av psaltarpsalmerna så de kan bli för oss en ständig källa till att hantera livets alla skiften. Hildegard skrev åtskilliga lyriska texter med inspiration från Psaltaren. När det gäller musiken så säger Hildegard att ”musiken mjukar upp våra hjärtan, musik och sång når längre in i vår själ än enbart ord”.

Göran Magell är präst, läkare, psykiatriker och leg. Psykoterapeut. Denna personliga bakgrund ger möjlighet till en förståelse av livet utifrån en helhetssyn.