Programhistorik: Hildegard av Bingen

Föreläsning av Göran Magell, präst och psykiater

Hildegard av Bingen (1098 – 1179) levde under medeltiden och var bland annat verksam som nunna, abbedissa, profetissa, läkare, klosterbyggare, författare, poet och kompositör. Hon skrev både böcker och musik. Hildegard upplevde många mäktiga syner och uppenbarelser, vilka hon också så småningom nedtecknade. Ljuset och den gröna livskraften framhävs ofta i hennes texter. Hildegard av Bingen blev helgonförklarad efter sin död.