Musik i Sörmländska kulturmiljöer 2018

Follöcropped-094.jpgkna, vackert beläget vid sjön Nedingens strand, anses ha anor från medeltiden. Första gången gården nämns i skrift är under 1420-talet men ägarlängden kan dock följas först från mitten av 1500-talet. 1560 var Follökna sätesgård för Christoffer Persson, kronofogde i Oppunda härad. Gården såldes därefter till hertig Karls gemål, sedermera drottning Christina den äldre, som köpte gården för sina privata medel. Bland senare ägare märks häradshövdingen Jonas Kranck, senare adlad Stiernstolpe. Han lyckades rädda Follökna undan reduktionen enligt kungliga reduktionskollegiets beslut 1695, med argumentet att gården såsom drottning Christinas privata egendom inte kunde anses ha varit kronoegendom. Nuvarande byggnader är uppförda under 1860-talet. Corps-de-logiet har även fått en tillbyggnad under 1930talet. Gården ägs sedan 1963 av en ideell förening och drivs främst som kursgård och gästhem. Konserterna äger rum i parken och i corps-de-logiet.
Välgörenhetskonsert med fri entré. Insamling till Världens barn. Servering Kaffe serveras i parken eller i salongerna vid regn  Arrangör Föreningen Vängården Follökna i samverkan med föreningen Sörmland Latin Band. Info www.vangarden-follokna.com, 0157-20950. E-post leif.levin@live.se
El Condor Pasa, Sörmland Latin Band 18/8 kl. 16.00