Pilgrimsvandring 26 maj

Följ med på Pilgrimsvandring på vägar och stigar kring Follökna och sjön Nedingen lördagen den 26 maj kl 9.30.

Pilgrimsvadsc00477ndringar har sedan mycket lång tid tillbaka funnits i nästan alla kulturer och religioner. Att ge sig ut på pilgrimsvandring eller vallfärd har genom tiderna lockat många människor. I vår tid har pilgrimsvandringar fått en ny renässans. En del vill kanske fundera över livets djupare värden. Andra vill fördjupa en relation till sig själv, andra och Gud. Åter andra vill bara uppleva naturen eller möten med människor. Pilgrimsvandringen är ett sätt att ”ladda batterierna”, få inspiration, uppleva naturen och fundera över de existentiella frågorna. På pilgrimsvandringen får du möjlighet att i den yttre vandringen också göra en inre vandring. Tema för denna vandring är Hildegard av Bingen. Göran Magell, präst och läkare ger oss korta inblickar i Hildegards liv och undervisning – för eftertanke och dialog.

Efter vandringen gör vi en kortare bryggbåtsfärd på vackra Nedingens vatten och firar en enkel mässa.

Anmälan sker till Vängården Follökna , tel 0157-20950,  vangarden-follokna@live.se, senast den 18/5.

Välkomna!

Göran Magell   Leif Cromnow

Vandringsledare