Pilgrimsvandring vid Follökna och sjön Nedingen 19 maj kl 15

Pilgrimsvandring vid Follökna och sjön Nedingen 19 maj kl 15.

Arr: Equmeniakyrkan och Vängården Follökna, Bilda.

Kontakt: Leif Cromnow, tel: 0733-673386, Mail: leif.cromnow@gmail.com