Programhistorik: Pilgrimsvandring

Må Din väg gå Dig till mötes

Pilgrimsvandring på vägar och stigar kring Vängården Follökna

Pilgrimsvandringar har sedan mycket lång tid tillbaka funnits i nästan alla kulturer och religioner. Att ge sig ut på pilgrimsvandring eller vallfärd har genom tiderna lockat många människor. I vår tid har pilgrimsvandringar fått en ny renässans. En del vill kanske fundera över livets djupare värden. Andra vill fördjupa en relation till sig själv, andra och Gud. Åter andra vill bara uppleva naturen eller möten med människor. Pilgrimsvandringen är ett sätt att ladda batterierna, få inspiration, uppleva naturen och fundera över de existentiella frågorna. På pilgrimsvandringen får du möjlighet att i den yttre vandringen också göra en inre vandring.

Vår vandring planeras börja i Malmköping, fortsätta längs Sörmlandsleden till Henaredalens naturreservat och sedan vidare till Follökna. Sträckan är ca 14 kilometer men sista biten kan vi erbjuda bilskjuts om orken tryter. Vandringen avslutas med en kortare färd med flotte på sjön Nedingen och därefter middag vid Follökna för den som vill. Senast kl 18.00 beräknas hemfärd. Under vandringen kommer vi att göra några stopp för eftertanke och andakt. Vid ett par tillfällen kommer vi att ta en paus för att äta. Matsäck för vandringen får du själv ta med dig.

Follökna erbjuder också möjlighet att övernatta till söndagen på gårdens pilgrimshärbärge (vandrarhemsvillkor). Ta i så fall med lakan och sovkläder. Resan till Follökna försöker vi att samordna så att vi inte belastar vår miljö i onödan.

Programhistorik: Hildegard retreat

Hildegard av Bingen (1098 – 1179) var 1100-talets profet, visionär och mystiker.

I Hildegard-retreater speglar vi oss i hennes liv och undervisning.

Hildegards visioner och skrifter omspänner livet – helheten. När hon dessutom tillägger att hon har fått allt genom uppenbarelse från Gud så återger hon Skaparens bild av det optimala livet.

Temat som vi fördjupar i denna retreat är att Kristus kan bli mer synlig i våra hjärtan så vi får en fördjupad relation med Gud. Vi följer Hildegards olika visioner och får erfara att Gud möter oss på många olika sätt. Vi knyter också an till Advents tema om Kristi ankomst.

Vi mediterar över illuminationer (bilder), som återger Hildegards visioner, och vi speglar oss i Hildegards dikter. Psaltaren – vår bönbok – var för Hildegard även en poesi- och musikinspirations källa.  Med hjälp av Hildegards visioner, dikter och musik fördjupas förståelsen av psaltarpsalmerna så de kan bli för oss en ständig källa till att hantera livets alla skiften. Hildegard skrev åtskilliga lyriska texter med inspiration från Psaltaren. När det gäller musiken så säger Hildegard att ”musiken mjukar upp våra hjärtan, musik och sång når längre in i vår själ än enbart ord”.

Göran Magell är präst, läkare, psykiatriker och leg. Psykoterapeut. Denna personliga bakgrund ger möjlighet till en förståelse av livet utifrån en helhetssyn.